Jornades

CAT Les Jornades volen oferir una visió global d'aquest Patrimoni del llevant peninsular, les metodologies d'estudi, l'aplicació de noves tecnologies, el context arqueològic, la filiació cronològica i cultural, la interpretació dels continguts, a conservació, la difusió i la gestió dels territoris que constitueixen l'àrea d'aquest cicle artístic, únic a Europa. Amb aquestes Jornades, Montblanc vol commemorar el XX aniversari de la declaratòria de Patrimoni Mundial, recolzant les iniciatives relacionades amb la conservació, la investigació i la difusió d’aquest Patrimoni Mundial.

 

CAST Las Jornadas quieren ofrecer una visión global de este patrimonio del levante peninsular, las metodologías de estudio, la aplicación de nuevas tecnologías, el contexto arqueológico, la filiación cronológica y cultural. La interpretación de los contenidos, la conservación, la difusión, la gestión de los territorios que constituyen el área de este ciclo artístico, único en Europa. Con estas Jornadas, Montblanc quiere conmemorar el XX aniversario de la declaración de Patrimonio Mundial, apoyando las iniciativas relacionadas con la conservación, la investigación y la difusión de este Patrimonio Mundial.

 

FRA Ces journées veulent offrir une vision globale de ce patrimoine, de la région -Llevant peninsulaire _,les méthodologies d, études, l,application des nouvelles technologies, le contexte arquéologique, le lien chronologique et culturel, l, interprétation des contenus, la conservation, la diff usion et la gestion des territoires qui  forment cette zone artistique unique en Europe. Avec ces Journées, Montblanc veut commémorer le XX ème anniversaire de la déclaration de patrimoine mondial de l, Humanitée, donnant suport et apuyant toutes les iniciatives relationées avec la conservation et la difusion de ce patrimoine.

 

ENG The working days wish to offer a global view of this heritage of the peninsular east of Spain; the studying of the methodologies; the application of new technologies; the archaeological context; the chronological and cultural affiliation; the interpretation of de context; the conservation; the diffusion; and the administration of these territories which represent the area of this artistic cycle, which is unique in Europe.During these working days, Montblanc wants to pay homage to the twentieth anniversary of the world heritage declaratory, supporting the initiatives related to the conservation, the research and the diffusion of this world heritage.