REFORMES AL MUSEU COMARCAL DE LA CONCA DE BARBERÀ

El Museu Comarcal de la Conca de Barberà restarà tancat en els propers mesos per reformes.

dilluns, 01/06/2020

El Museu Comarcal de la Conca de Barberà restarà tancat en els propers mesos per reformes.

La previsió és que al mes de setmebre la Seu Central del Museu Comarcal pugui reobrir al setmebre.

Gran part de les obres s'efectuarà a la planta baixa, a l'espai adjacent a les escales de Santa Maria, en el qual s'ubicaran les noves oficines. A més es reahbilitarà l'espai de recpeció de visitants. Aquesta reforma comporta canvis en la muesografia, a partir del setmebre els visitants trobaran en el discurs de les 1a i 2a plantes alguns dels oficis que durant dècades havien ocupat la planta baixa del Museu

D'altra banda, durant aquets dies s'ha treballat en l'arrenjament de les cobertes de l'espai del taller i la reserva.