1 Start 2 Complete
El pagament es realitzarà per transferència bancària al compte del Consorci del Museu Comarcal de Montblanc: Banc Sabadell - Compte: 98 0081 0567 9800 0128 4230 - IBAN: ES 98 0081 0567 9800 0128 4230 Concepte: JORN2022 Cognoms NIF o Passaport Llegeixi aquesta informació abans de realitzar la inscripció: • És imprescindible indicar en el concepte de la transferència JORN2022 Cognoms NIF o Passaport • Obligatòriament enviar a administracio@mccb.cat una còpia de la transferència bancaria un cop emplenat el formulari d’inscripció • És poden realitzar transferències per l’import total de vàries inscripcions, però cada persona ha d’emplenar el formulari d’inscripció per separat i adjuntar la còpia de la transferència, indican en el formulari el nom de totes les persones en observacions.