Seu Central

El Consorci


El Consorci del Museu Comarcal de la Conca de Barberà va ser creat l'any 1982, quan es va signar el conveni entre la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Montblanc i l'Associació Museu-Arxiu de Montblanc i Comarca.

El consorci del Museu Comarcal de la Conca de Barberà és un ens públic de caràcter associatiu i de naturalesa institucional i local, constituït per l’Ajuntament de Montblanc, el consell comarcal de la Conca de Barberà, l’Associació Museu-Arxiu de Montblanc i comarca i l’Ajuntament de Vimbodí.

El Consorci s'adscriu a l’Ajuntament de Montblanc, a efectes del que la Disposició Addicional 9a de la Llei 30-1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú, introduïda per la Disposició Addicional 20a de la Llei 27-2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local

La Llei 17/1990 de museus, que estableix l’ordenament i el règim legal dels museus de Catalunya, regulava la possibilitat que es pogués transferir o delegar als consells comarcals la gestió dels museus de titularitat de la Generalitat. En el Decret 289/1991, de 24 de desembre, article 1, s’establia la transferència al Consell Comarcal de la Conca de Barberà de les funcions que corresponen a la Generalitat de Catalunya en relació amb la gestió del Museu Comarcal de la Conca de Barberà, d’acord amb el que preveia el Conveni de creació que el Departament de Cultura i l’Ajuntament de Montblanc van formalitzar.

 

Junta de Govern


En representació de l' Ajuntament de Montblanc:

Il·lm. Sr. Josep Andreu Domingo (Vicepresident)
Sra. Judit Pere Cantó
Sra. Raquel Huguet Masdeu

 

En representació del Consell Comarcal:

Sr. Joan Canela Rios

Albert Español Cabestany

En representació de l' Ajuntament de Solivella:

Sr. Sra. Silvia Iturria March


En representació de l' Associació Museu Arxiu de Montblanc i Comarca:

Sr. Josep Gomis Martí (President)

Sra. Pilar Saura Pérez

En representació de la Fundació Museu del Pessebre:

Sr. Ismael Porta Balanyà


 

Directora del Museu:

Sra. Maria Serra Orpinell Serramià

Interventora

Sra. Lluïsa Sànchez Garcia

Secretari
Sr. Marià Gomis Donat

 

Directori institucional

Consell Comarcal de la Conca de Barberà

http://www.concadebarbera.cat/

Ajuntament de Montblanc

http://www.montblanc.cat/

Ajuntament de Solivella

http://www.solivella.cat/

Direcció del Museu Comarcal de la Conca de Barberà

direccio@mccb.cat